bangkok home service bangkok home service
bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service bangkok home service bangkok home service bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects

โชว์เสือ 11.00 น. , 13.30 น. , 15.30 น.

โชว์จระเข้ 09.30 น. , 10.30 น. , 13.00 น. , 14.00 น. , 15.00 น. , 16.00 น. , 17.00 น.

โชว์ช้าง 11.40 น. , 14.30 น. , 16.30 น.

โชว์หมู ทุกครึ่งชั่วโมง

เวลา 09.00 น. เดินทางถึงสวนเสือศรีราชา จอดรถ - ติดต่อที่จำหน่ายบัตร - แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้านหน้าทางเข้า
-
   ชมความน่ารักและความใจดีของแม่เสือเลี้ยงลูกหมู
-   ชมเทคนิกการเพาะเลี้ยงเสือโคร่งในห้องอนุบาลลูกเสือกับนมหมู
-   แวะอุ้มลูกเสือถ่ายรูป ได้ในราคา 200 บาท หรือ ชอบความหวาดเสียวเล็กๆกับ การอุ้มจรเข้ก็อยู่ใกล้ๆกัน
-   พลาดไม่ได้กับกิจกรรมมันส์ ยิงปืนให้อาหารเสือ โดยใช้ปืนลมเป็นเครื่องมือ สนุกและความตื่นเต้นได้อย่างมากมาย

-   พร้อมเข้าสู่อุทยานสัตว์กินพืช ถ่ายรูปและให้อาหาร อูฐ กวางดาว มันแคระ ลา หนูยักษ์ คาไปบาร่า กระต่าย ลิง     

     ชิมแปนซีและ   สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับนางพญาแมงป่องสาวแสนสวยกับ แมงป่องมีพิษบนร่างกาย
เวลา 10.30 น. ชมโชว์จรเข้

เวลา 11.00 น. ชมโชว์เสือ

เวลา 11.40 น. ชมโชว์ช้าง
เวลา 12.30 น. รับประทานอาหาร / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ( สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

เวลา 13.00 น. เดินทางถึงสวนเสือศรีราชา จอดรถ - ติดต่อที่จำหน่ายบัตร - แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้านหน้าทางเข้า
- ชมความน่ารักและความใจดีของแม่เสือเลี้ยงลูกหมู

- ชมเทคนิกการเพาะเลี้ยงเสือโคร่งในห้องอนุบาลลูกเสือกินนมหมู
- แวะอุ้มลูกเสือถ่ายรูปถ่ายได้ในราคา 200 บาท หรือชอบความ หวาดเสียวเล็กๆกับการอุ้มจระเข้ก็

-  พลาดไม่ได้กับกิจกรรมมันส์ ยิงปืนให้อาหารเสือ โดยใช้ปืนลมเป็นเครื่องมือ สนุกและความตื่นเต้นได้อย่างมากมาย 
- พร้อมเข้าสู่อุทยานสัตว์กินพืช ถ่ายรูปและให้อาหาร อูฐ กวางดาว มันแคระ ลา หนูยักษ์ คาไปบาร่า
   กระต่าย ลิงชิมแปนซีและ สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับนางพญาแมงป่องสาวแสนสวยกับ แมงป่องมีพิษบนร่างกาย
เวลา 13.30 น. ชมโชว์เสือ

เวลา 14.00 น. ชมโชว์จรเข้

เวลา 14.30 น. ชมโชว์ช้าง
เวลา 15.00 น. ชมโชว์หมู
เวลา 12.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ   ( สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )