bangkok home service bangkok home service
bangkok home service  projects bangkok home service bangkok home service bangkok home service bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects

กิจกรรมค่ายลูกเสือ (ค่ายไทเกอร์ แคมป์) ภายในบรรยากาศที่รายล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ฐานการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานกว่า  15 ฐาน ฝึกสอนโดยทีมงานวิทยากรทรงคุณวุฒิ  สร้างรูปแบบการเรียน – การสอน  ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ตามระดับชั้น บริการแบบครบวงจรทั้งอาหาร,ที่พัก , หลักสูตร , วิทยากรและการจัดกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจด้วยการชมโชว์การแสดงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสวนเสือศรีราชา ทั้งยังเปิดโอกาสบุคคลากรครูที่มาใช้บริการได้เข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตุการณ์ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดี ไปปรับใช้กับการเรียน – การสอนในโรงเรียนได้อย่างดี

ปัจจุบันยังได้พัฒนาการจัดกิจกรรมพิเศษเฉพาะเรื่อง โดยนำองค์ความรู้จากท้องถิ่นมาถ่ายทอดเป็นบทเรียน เช่น การกวนสัปปะรดผลไม้ท้องถิ่นของคนศรีราชา (สูตรศรีราชา) การปลูกสัปปะรด , การทำปุ๋ยชีวะภาพ ฯลฯ ในการบริการของค่ายไทเกอร์แคมป์สามารถใช้บริการได้ครั้งละ ประมาณ  500 คน มีระยะเวลาการจัดกิจกรรมไว้ 3 รูปแบบ คือ แบบ 1 วัน , แบบ 2 วัน 1 คืน , แบบ 3 วัน 2 คืน

ติดต่อ-ขอรายละเอียดเพิ่มเติมโทรได้ที่ โทร.0 3829 6571-2 มือถือ 08 1750 9104

แฟกซ์ 0 3829 6559   E-mail : prstz@hotmail.com