bangkok home service bangkok home service
bangkok home service bangkok home service bangkok home service bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projectsบริการอาหารนานาชาติ รสชาติอร่อย พร้อมให้บริการ

ห้องอาหารเอส&อาร์              เปิดให้บริการสำหรับกรุ๊ปทัวร์จีนบริการอาหารจีนจากกุ๊กชาวจีน
ห้องอาหารสวนหิ่งห้อย         เปิดให้บริการอาหารไทยและอาหารยุโรป
ห้องอาหารคริสตัน                เปิดให้บริการสำหรับกรุ๊ปทัวร์ไทย ซึ่ง 2 ข้าง รายล้อมด้วยฝูงเสือโคร่งเป็นบรรยากาศที่หาได้ยาก
ห้องอาหารจันทร์ดารา           เปิดให้บริการสำหรับกรุ๊ปทัวร์อินเดียบริการอาหารอินเดียจากกุ๊กชาวอินเดีย
ห้องอาหารบุษราคัม               เปิดให้บริการสำหรับงานเลี้ยงบริษัทงานเลี้ยงฉลองสมรส
ห้องอาหารวี.ไอ.พี                  สำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว