bangkok home service bangkok home service
bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service bangkok home service bangkok home service bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects


 

เดินทางโดยรถไฟ สถานีศรีราชา (ผู้ใหญ่) 06:30 น. เดินทางโดยรถไฟจากสถานีหัวลำโพง / 08:54 น. ถึงสถานีศรีราชา / โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน โดยรถตู้ปรับอากาศ (09:00-16:45 น.) : ศาลเจ้านาจา+ตลาดประมงอ่างศิลา+สวนเสือศรีราชา+ชุดอาหารกลางวัน+อารายะธรรมเมืองซามูไร (เจปาร์ค ศรีราชา) / 16:45 น. เดินทางออกจากสถานีรถไฟสถานีศรีราชา มุ่งหน้าสู่สานีหัวลำโพง / หมายเหตุ : **ราคานี้ไม่รวมตั๋วรถไฟไป-กลับ หัวลำโพง-ศรีราชา** / **ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น** / **รับจองขั้นต่ำ 2 ท่าน ขึ้นไป**
มูลค่า 480
Online Discount -0
ราคาพิเศษ 480
จำนวน ชุด
Online Booking กรุณากรอกข้อมูลของท่านก่อนทำรายการจอง
   * วันเข้าชม
   * ชื่อ    * นามสกุล
   * เบอร์โทรศัพท์    * อีเมล์
   * จังหวัด
(ป้องกันสปาม) เลือกคำว่า "ใช่"
ไม่ใช่ ใช่