bangkok home service bangkok home service
bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service bangkok home service bangkok home service bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects


 

แพ็คเกจ 1 บัตรเช้าชมสำหรับผู้ใหญ่ 1 ท่าน + คูปองถ่ายรูปกับเสือ 1 ใบ + คูปองป้อนนมเสือ 1 ใบ
มูลค่า 450
Online Discount -50
ราคาพิเศษ 400


แพ็คเกจ 2 บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน + คูปองถ่ายรูปกับเสือ 1 ใบ + คูปองป้อนนมเสือ 1 ใบ + ตุ๊กตาเสือ 1 ตัว
มูลค่า 1,045
Online Discount -255
ราคาพิเศษ 790


แพ็คเกจ 3 บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ 3 ท่าน + คูปองถ่ายรูปกับเสือ 1 ใบ + คูปองยิงอาหารเสือ 1 ใบ + คูปองป้อนนมเสือ 1 ใบ + หมอนผ้าห่ม 1 ใบ
มูลค่า 1,300
Online Discount -310
ราคาพิเศษ 990


แพ็คเกจ 5 บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ 5 ท่าน + คูปองถ่ายรูปกับเสือ 2 ใบ + คูปองยิงอาหารเสือ 2 ใบ + คูปองป้อนนมเสือ 2 ใบ + คูปองป้อนนมปลาคาฟ 2 ใบ + กระเป๋าผ้า 1 ใบ
มูลค่า 2,150
Online Discount -350
ราคาพิเศษ 1,800


Hug of Love เล่นกับลูกเสือ (สำหรับผู้ใหญ่) บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ 1 ท่าน + คูปองเล่นกับลูกเสือพร้อมภาพถ่ายขนาด 6" x 9" จำนวน 1 ใบ
มูลค่า 900
Online Discount -100
ราคาพิเศษ 800


Hug of Love เล่นกับลูกเสือ (สำหรับเด็ก) บัตรเข้าชมสำหรับเด็ก 1 ท่าน + คูปองเข้าเล่นกับลูกเสือพร้อมรูปถ่ายขนาด 6" x 9" จำนวน 1 ใบ
มูลค่า 800
Online Discount -100
ราคาพิเศษ 700


เดินทางโดยรถไฟ สถานีศรีราชา (ผู้ใหญ่) 06:30 น. เดินทางโดยรถไฟจากสถานีหัวลำโพง / 08:54 น. ถึงสถานีศรีราชา / โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน โดยรถตู้ปรับอากาศ (09:00-16:45 น.) : ศาลเจ้านาจา+ตลาดประมงอ่างศิลา+สวนเสือศรีราชา+ชุดอาหารกลางวัน+อารายะธรรมเมืองซามูไร (เจปาร์ค ศรีราชา) / 16:45 น. เดินทางออกจากสถานีรถไฟสถานีศรีราชา มุ่งหน้าสู่สานีหัวลำโพง / หมายเหตุ : **ราคานี้ไม่รวมตั๋วรถไฟไป-กลับ หัวลำโพง-ศรีราชา** / **ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น** / **รับจองขั้นต่ำ 2 ท่าน ขึ้นไป**
มูลค่า 480
Online Discount -0
ราคาพิเศษ 480


เดินทางโดยรถไฟ สถานีศรีราชา (เด็ก) 06:30 น. เดินทางโดยรถไฟจากสถานีหัวลำโพง / 08:54 น. ถึงสถานีศรีราชา / โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน โดยรถตู้ปรับอากาศ (09:00-16:45 น.) : ศาลเจ้านาจา+ตลาดประมงอ่างศิลา+สวนเสือศรีราชา+ชุดอาหารกลางวัน+อารายะธรรมเมืองซามูไร (เจปาร์ค ศรีราชา) / 16:45 น. เดินทางออกจากสถานีรถไฟสถานีศรีราชา มุ่งหน้าสู่สานีหัวลำโพง / หมายเหตุ : **ราคานี้ไม่รวมตั๋วรถไฟไป-กลับ หัวลำโพง-ศรีราชา** / **ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น** / **รับจองขั้นต่ำ 2 ท่านขั้นไป**
มูลค่า 450
Online Discount -0
ราคาพิเศษ 450