bangkok home service bangkok home service
bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service bangkok home service bangkok home service bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects

การแสดงของช้างไทยแสนรู้ บทบาทอันน่ารักบวกกับความสามารถที่ผ่านการฝึกฝน  อันยาวนาน

จนเป็นนักแสดงมากความสามารถทั้ง เล่นบาส ปาเป้า เดินบนสะพานลวดสลิง และอีกมากมาย

เปิดการแสดงเวลา 11.40 น. , 14.30 น. , 16.30 น.