bangkok home service bangkok home service
bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service bangkok home service bangkok home service bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects

การแสดงความสามารถกับสัตว์นักล่าแห่งสายน้ำ “จระเข้ กับ  ไกรทองหนุ่ม - สาว ”

การแสดงที่ตื่นเต้น หวาดเสียว ทุกเสี้ยววินาที กับลีลาที่ท้าทายเขี้ยวอันแหลมคมของจระเข้

เปิดการแสดงวันละ 7 รอบ
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ,  10.30 น. , 13.00 น. ,  14.00 น. ,  15.00 น.  ,16.00 น. ,  17.00 น.