bangkok home service bangkok home service
bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service bangkok home service bangkok home service bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects


บริการด้วยรถตู้วี.ไอ.พี วันละ 2 รอบ รับ- ส่ง สวนเสือศรีราชา-พัทยา-จอมเทียน

รอบเวลา

เวลา

รอบเช้าเวลาประมาณ

08.30 น.

รอบบ่ายเวลาประมาณ

13.30 น.

ค่าใช้จ่าย

บริการ

อัตราค่าใช้จ่าย

1. รถรับ-ส่ง + บัตรผ่านประตู + อาหาร

ผู้ใหญ่ 850 บาท เด็ก 750  บาท

2. รถรับ-ส่ง+บัตรผ่านประตู

ผู้ใหญ่ 650 บาท เด็ก 550  บาท

** หมายเหตุ

1. โรงแรมโบตานี่ พินนาเคิล บ้านน้ำเมา ราวินทรา แอมบาสซาเดอร์ บารมีคอร์ท คิดเพิ่มท่านละ 50 บาท

2. แขกมารอบเช้ากลับรอบเย็นคิดเพิ่มท่านละ 100 บาท

3. สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 0 3829 6556-8  ตั้งแต่เวลา 07.30-18.00 น.

หรือนอก-ในเวลาทำการ แฟกซ์ 0 3829 6559

4.  จองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน